Vormid | Vorm: Tervishoiutöötajad (2013) 

Vorm Tervishoiutöötajad (2013)

Impordikood: 130321
Alus:  
Sagedus: aasta
   

 

Tabeleid kokku: 2

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T13101 1. Aruande esitaja üldandmed 5 1 1
2 T13102 2. Tervishoiutöötajad 1 12 11