Vormid | Vorm: Tunnipalk (2013 - 2016) 

Vorm Tunnipalk (2013 - 2016)

Impordikood: 8
Alus: Sotsiaalministri 20. detsembri 2007.a määruse nr 92 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ lisa 15
Sagedus: kuu
   

 

Tabeleid kokku: 1

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T22 Tunnipalk 1 20 19