Vormi tingimused

Nr. Avaldis Selgitus
2509 kui T11221V1R01 = 1 siis T11354V1R01 > 0 Kui tabelis 3 „Tehtav töö“ on märgitud hambaravi võimalus, siis tabelis 5 „Hambaravikabineti töö“ peab olema märgitud ka hambaravi külastusi. Ei kehti, kui aasta lõpus võimalust ei ole.
2510 kui T11221V1R02 = 1 siis T11355V1R01 > 0 Kui tabelis 3 „Tehtav töö“ on märgitud proteesimise võimalus, siis tabelis 6 „Hambaproteesi kabineti töö“ peab olema märgitud ka proteesitöö külastusi. Ei kehti, kui aasta lõpus võimalust ei ole.
2511 kui T11221V1R03 = 1 siis T11356V1R01 > 0 Kui tabelis 3 „Tehtav töö“ on märgitud ortodontia võimalus, siis tabelis 7 „Ortodontiakabineti töö“ peab olema märgitud ka ortodontia külastusi. Ei kehti, kui aasta lõpus võimalust ei ole.
2512 kui T11221V1R06 = 1 siis T11357V1R01 > 0 Kui tabelis 3 „Tehtav töö“ on märgitud kirurgia võimalus, siis tabelis 8 „Ambulatoorne kirurgia“ peab olema märgitud ka ambulatoorsete operatsioonide arv. Ei kehti, kui aasta lõpus võimalust ei ole.
2513 kui T11221V1R07 = 1 siis T11358V1R01 > 0 Kui tabelis 3 „Tehtav töö“ on märgitud röntgenoloogia võimalus, siis tabelis 9 „Röntgendiagnostika“ peab olema märgitud ka röntgenuuringute arv. Ei kehti, kui aasta lõpus võimalust ei ole
2514 kui T11222V1R05 = 0 siis T11351V1R02 = 0 kui proteesiarsti ametikohtade tabelis ei ole, siis eraldi kabinetti tabelis 2 ka ei ole
2515 kui T11222V1R04 = 0 siis T11351V1R03 = 0 kui ortodonti ametikohtade tabelis ei ole, siis eraldi kabinetti tabelis 2 ka ei ole
2516 T11222V2R14=T12775V1R2.3 Hambaarsti aruande“ ametikohtade tabelis (tabel 4) märgitud põhikohaga töötavad hambatehnikud (veerg 2, rida 14) tuleb näidata aruande „Tervishoiupersonal“ õendustöötajate tabeli (tabel 2) hambatehnikute real (veerg 1, rida 2.3).
2517 T11222V2R15 = T12775V1R2.2 „Hambaarsti aruande“ ametikohtade tabelis (tabel 4) märgitud põhikohaga töötavad dentistid (veerg 2, rida 15) tuleb näidata aruande „Tervishoiupersonal“ õendustöötajate tabeli (tabel 2) dentistide real (veerg 1, rida 2.2).
10001 T11222V2R01 + T11222V2R07 = T12774V1R2 „Hambaarsti aruande“ ametikohtade tabeli (tabel 4) põhikohaga töötavad hambaravi arstid (veerg 2 rida 1) ja residendid (veerg 2 rida 7) tuleb näidata aruande "Tervishoiupersonal" arstide tabeli (tabel 1) hambaravi arstide real vastavalt viimasele omandatud eriharidusele (veerg 1 rida 2)(Seos ei kehti asutuste puhul, kes täidavad lisaks aruande „Tervishoiuasutus“ näo-lõualuukirurgide rea (veerg 3 rida 1.22))
10002 T11222V2R07 = T12774V1R2.5 „Hambaarsti aruande“ ametikohtade tabeli (tabel 4) põhikohaga töötavad residendid (veerg 2 rida 7) tuleb näidata aruande "Tervishoiupersonal" arstide tabeli (tabel 1) hambaarst-resident real (veerg1 rida 2.5)
10003 ST11111V1R36 + ST11111V4R36 = T11354V1R01 + T11355V1R01 + T11356V1R01 Kontroll võrdleb kvartali aruannete vastuvõttude ja koduvisiitide koguarvu ravi, proteesi ja ortodondi tabelite visiitide arvu summaga