Vormid | Vorm: Verekeskus (2009) | Tabel: 8. Plasma (ilma praagita) kasutamine (doosides) 
Tabel: 8. Plasma (ilma praagita) kasutamine (doosides)
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T90008
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea
nr.
Algjääk Aruandlusaastal
saadud plasma
Kasutati plasmat Vajaduse puudumisel akteeritud Jääk
verekompo-
nentideks
Albumiiniks Krüopretsi-
pideediks
A B 1 2 3 4 5 6 7
Plasma kokku 01                            
sh. natiivplasma 02                            
Supernatant 03