Vormid | Vorm: Verekeskus (2009-2011) | Tabel: 1. Ametikohad 
Tabel: 1. Ametikohad
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T70001
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea nr. Kokku Arstid Õed Laborandid Registraator
Operaator
Muud
kokku sh. bioloogid,
keemikud
A B 1 2 3 4 5 6 7
Täidetud ametikohad 01                            
Põhikohaga töötajad 02