Vormid | Vorm: Psüühika- ja käitumishäired (2003–2004) 

Vorm Psüühika- ja käitumishäired (2003–2004)

Impordikood: 3217
Alus:  
Sagedus: aasta
   

Tabeleid kokku: 8

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T3280 1. Ambulatoorsel ravil viibinud 117 10 36
2 T3282 3. Täiskasvanute uued psühhiaatrilised haigusjuhud 11 18 3
3 T3284 5. Ametikohad 6 4 5
4 T3286 7. Psühhiaatriaekspertiisid 3 3 1
5 T3281 2. Laste uued psühhiaatrilised haigusjuhud 11 10 3
6 T3283 4. Haiglas viibinute koosseis 117 10 35
7 T3285 6. Statsionaarne ravi 5 1 0
8 T3287 8. Psühhoaktiivsete ainete kasutamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired 11 8 2