Vormid | Vorm: Kiirabi (2002) | Tabel: 2. Meditsiiniabi 2.2 Abi saanud 
Tabel: 2. Meditsiiniabi 2.2 Abi saanud
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T217
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea
nr.
Kokku sellest
õnnetusjuhtumid haigestumine haigete,
rasedate ja
sünnitajate
vedu
traumad* mürgistused erakorraline muu
haigestumine
A B 1 2 3 4 5 6
Visiitidel abi saanud inimeste arv kokku (r03+r05) 01                        
    sh.lapsed(r04+r06) 02                        
Väljasõitudel abi saanud 03                        
    sh.lapsed 04                        
Ambulatoorselt abi saanud 05                        
    sh.lapsed 06                        
Elustamised 07                        
    efektiivsed 08                        
    ebaefektiivsed 09                        
Kiirabiga haiglasse viidud isikute arv (r03 v1) 10                        
Muu transport 11