Vormid | Vorm: Haigla (2016 - 2018) 

Vorm Haigla (2016 - 2018)

Impordikood: 16301
Alus:  
Sagedus: aasta
   

 

Tabeleid kokku: 15

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T13231 1. Ravivoodite kasutamine 1 9 10
2 T13232 2. Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade järgi - lapsed 21 10 3
3 T16233 3.1 Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade järgi - täiskasvanud (v.a hooldusravi voodiprofiil) 20 20 3
4 T16234 3.2 Õendusabist lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade järgi - täiskasvanud (hooldusravi voodiprofiil) 20 20 3
5 T16235 4.1 Haiglaravi põhjus ja kestus (v.a hooldusravi voodiprofiil) 105 13 37
6 T16236 4.2 Õendusabi põhjus ja kestus (hooldusravi voodiprofiil) 97 13 32
7 T13235 5. Raseda, sünnitaja ja sünnitanu surma põhjused 8 4 3
8 T16237 6. Kirurgiline töö 143 18 48
9 T13237 7. Vältimatu kirurgia 11 4 4
10 T13238 8. Transfusiooniravi 8.1. Transfusiooniravi ja transfusioonijärgsed reaktsioonid 16 3 7
11 T14239 8.Transfusiooniravi 8.2. Vere, verekomponentide ja verepreparaatide kasutamine 19 2 5
12 T15240 9. Patoloogilis-anatoomilise osakonna töö - Morfoloogilised uuringud 4 3 2
13 T13242 10.Erakorralise meditsiini osakonna / vastuvõtuosakonna töö 10.1. Osakonna olemasolu ja voodikohad 2 3 0
14 T13243 10.Erakorralise meditsiini osakonna / vastuvõtuosakonna töö 10.2. Erakorraliste patsientide saabumine 5 5 2
15 T13244 10.Erakorralise meditsiini osakonna / vastuvõtuosakonna töö 10.3. Erakorraliste patsientide lahkumine 7 4 3