Vormid | Vorm: Geriaatriline hindamine (2012-2016) 

Vorm Geriaatriline hindamine (2012-2016)

Impordikood: 120322
Alus:  
Sagedus: aasta
   

 

Tabeleid kokku: 2

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T12611 Tabel 1. Teostatud hindamised 13 1 6
2 T12612 Tabel 2. Hindamised soo- ja vanusrühmade järgi 1 14 2