Vormid | Vorm: Tervishoiuasutus (2002) 

Vorm Tervishoiuasutus (2002)

Impordikood: 302
Alus:  
Sagedus: aasta
   

Tabeleid kokku: 23

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T747 1.1 Asutuse tüüp 5 1 0
2 T748 1.2 Allüksused 4 1 0
3 T749 2. Ambulatoorse arstiabi võimalused 4 1 0
4 T750 3. Uuringu- ja ravivõimalus 24 1 0
5 T751 4. Ametikohad 75 4 9
6 T752 5. Ambulatoorne abi 4 7 5
7 T753 6. Haigestumine, vigastused, mürgistused - Tabel 6.1 Mehed 120 16 30
8 T754 6. Haigestumine, vigastused, mürgistused - Tabel 6.2 Naised 126 16 31
9 T755 Tabel 6.3 Vigastused, mürgistused (RHK-10 kood S00...T75) - Esmajuhtude välispõhjused, mehed 9 6 3
10 T756 Tabel 6.4 Vigastused, mürgistused (RHK-10 kood S00...T75) - Esmajuhtude välispõhjused, naised 9 6 3
11 T757 7. Ambulatoorne kirurgia Tabel 7.1 Ambulatoorsed operatsioonid 12 2 3
12 T758 7. Ambulatoorne kirurgia Tabel 7.2 Ambulatoorsed abordid 7 1 3
13 T759 8. Raviosakondade (-kabinettide töö) Tabel 8.1 Protseduurid 31 4 11
14 T760 8. Raviosakondade (-kabinettide töö) Tabel 8.2 Kiiritusravi 5 3 2
15 T761 9. Diagnostika Tabel 9.1 Funktsionaaldiagnostiline töö 6 4 5
16 T762 9. Diagnostika Tabel 9.2 Radioisotoopdiagnostiline töö 8 6 3
17 T763 9. Diagnostika Tabel 9.3 Ultrahelidiagnostika osakonna töö 16 4 9
18 T764 9. Diagnostika Tabel 9.4 Endoskoopiaosakonna töö 9 5 6
19 T765 9. Diagnostika Tabel 9.5 Röntgendiagnostika töö 2 4 1
20 T766 9. Tabel 9.6 Kontrastainega uuringud 8 4 5
21 T767 9. Diagnostika Tabel 9.7 Fluorograafia uuringud 5 2 2
22 T768 10. Laboratooriumi töö 16 4 2
23 T769 11. Haiglavälised surmatõendid 4 1 2