Vormid | Vorm: Võrdlusandmed | Tabeli "Arsti ambulatoorsed vastuvõtud (kvartalid 2013-2016)" tingimused 

Tabeli Arsti ambulatoorsed vastuvõtud (kvartalid 2013-2016) tingimused

Nr Tingimus Erandid