Vormid | Vorm: Kunstlik viljastamine (2011-2013) | Tabel: 1.Kunstlik viljastamine 
Tabel: 1.Kunstlik viljastamine
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T6500
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea nr Kokku vanuserühmad
18-25 26-30 31–35 36–40 41–45 46–50
A B 1 2 3 4 5 6 7
IVF protseduuride arv 01                            
Embrüo siirdamise protseduuride arv 02                            
Siiratud embrüote arv 03                            
    sh külmutatud 04                            
    värske 05                            
Ühe siirdamise protseduuri käigus siirati 1 embrüo 06                            
… 2 embrüot 07                            
… 3 embrüot 08