Vormid | Vorm: Verekeskus (2009-2011) | Tabel: 9. Erütrotsüüdid (doosides) 
Tabel: 9. Erütrotsüüdid (doosides)
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T100009
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea
nr.
Algjääk Aruandeaastal valmistatud Praak Aruandeaasta jääk
koos praagiga ilma praagita
A B 1 2 3 4 5
Erütrotsüüdid 01                    
    sh aferees 02