Vormid | Vorm: Tervishoiuasutus (2009) | Tabel: 3. Ametikohad 
Tabel: 3. Ametikohad
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T9751
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Nimetus Rea
nr
Täidetud ametikohad neist ambula-
toorselt
Põhikohaga töötajad neist ambula-
toorselt
A B 1 2 3 4
Arstid kokku 01                
    üldarst 02                
      neist resident 02.1                
    perearst 03                
    sisearst 04                
    hematoloog 05                
    kardioloog 06                
    gastroenteroloog 07                
    endokrinoloog 08                
    nefroloog 09                
    pulmonoloog 10                
    reumatoloog 11                
    infektsionist 12                
    anestesioloog 13                
    üldkirurg 14                
    neurokirurg 15                
    uroloog 16                
    ortopeed 17                
    lastekirurg 18                
    plastikakirurg 19                
    rindkerekirurg 20                
    kardiovaskulaarkirurg 21                
    näo-lõualuukirurg 22                
    onkoloog (radiokemoteraapia) 23                
    radioloog 24                
    günekoloog 25                
    pediaater 26                
    neuroloog 27                
    oftalmoloog 28                
    otorinolarüngoloog 29                
    psühhiaater 30                
    dermatoveneroloog 31                
    erakorralise meditsiini arst 32                
    taastusraviarst 33                
    töötervishoiuarst 34                
    laboriarst 35                
    patoloog 36                
Arsti ametikoht täidetud mittemeediku poolt 37                
    neist laboriarsti ametikoht 37.1                
Teised kõrgharidusega spetsialistid 38                
    neist asutuse juhtkond 38.1                
    logopeed 38.2                
    liikumisterapeut 38.3                
    tegevusterapeut 38.4                
    füsioterapeut 38.5                
    psühholoog 38.6                
      reast 38 arstid 38.7                
Õendusalatöötajad kokku 39                
      neist kõrgharidusega 39.1                
    üldõde 40                
    kliiniline õde 41                
    lasteõde 42                
    diabeediõde 43                
    nakkustõrje õde 44                
    pulmonoloogiaõde 45                
    radioloogiaõde 46                
    operatsiooniõde 47                
    onkoloogiaõde 48                
    taastusraviõde 49                
      neis massaažiõde 49.1                
    psühhiaatriaõde (vaimse tervise õde) 50                
    intensiivõde 51                
    erakorralise meditsiini õde 52                
    anesteesia-intensiivraviõde 53                
    terviseõde 54                
    pereõde 55                
    koduõendusteenust osutav õde 56                
    kooliõde 57                
    töötervishoiu õde 58                
    ämmaemand 59                
Õendusalatöötajatest erihariduseta 60                
Laborant e. bioanalüütik 61                
neist erihariduseta 61.1                
radioloogiatehnik 62                
Meditsiinistatistik 63                
Optometrist 64                
Hooldusõde (põetaja) 65                
    neist erihariduseta 65.1                
Proviisor 66                
Farmatseudid 67                
Muud töötajad 68                
AMETIKOHAD KOKKU 69