Tabel: 4.2 Internet
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T4016
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea nr Märkida 1
Interneti-ühenduse liik 36    
      a) sissehelistamisega ühendus tavalise telefoniliini kaudu (modem)      
      b) ISDN      
      c) DSL (xDSL, ADSL, SDSL jne) < 2Mb/s      
      d) DSL (xDSL, ADSL, SDSL jne) >=2Mb/s      
      e) püsiühendus kaabel-TV kaudu      
      f) juhtmeta ühendus (satelliitside, mobiilside, raadiolink)      
      g) muu püsiühendus (nimetage)      
Kas asutusel on oma veebileht? 37    
Kas asutuse veebileht sisaldab informatsiooni võõrkeeltes? 38    
Kas asutus pakub teenused Interneti kaudu? 39    
      a) järjekorda registreerimine arsti juurde      
      b) arsti konsultatsioon      
      c (oma variant)