Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (2004) | Tabel: 4. Personaalarvutite kasutamine 
Tabel: 4. Personaalarvutite kasutamine
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T4014
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Ametirühm, ametiala ISCO-88
kood
Rea nr Töötajate
arv
aruandepe-
rioodi lõpul
neist kasutas tööks
personaalarvutit
kokku sh internetti
A B C 1 2 3
1. Juhid kokku (read 02+03+04+13)   01 v1r02 + v1r03 + v1r04 + v1r13 v2r02 + v2r03 + v2r04 + v2r13 v3r02 + v3r03 + v3r04 + v3r13
1.1. Nõukogu liikmed 1210 02            
1.2. Direktorid ja juhatajad 1210 03            
1.3. Põhitegevuse juhid 1229 04 v1r05 + v1r06 + v1r07 + v1r10 v2r05 + v2r06 + v2r07 + v2r10 v3r05 + v3r06 + v3r07 + v3r10
   1.3.1. Juhina töötavad arstid 2221, 2212 05            
   1.3.2 Juhina töötavad hambaarstid 2222 06            
   1.3.3 Õendusala juhid 2230, 3231 07 v1r08 + v1r09 v2r08 + v2r09 v3r08 + v3r09
         1.3.3.1 kõrgharidusega õendusala juhid 2230 08            
         1.3.3.2 kesk-eriharidusega õendusala juhid 3231 09            
   1.3.4 Juhina töötavad ämmaemandad 2230, 3232 10 v1r11 + v1r12 v2r11 + v2r12 v3r11 + v3r12
         1.3.4.1 kõrgharidusega ämmaemandad 2230 11            
         1.3.4.2 kesk-eriharidusega ämmaemandad 3232 12            
1.4. Muude alade juhid 1231-1239 13            
2. Tervishoiutippspetsialistid (read 15+16+19+20+23)   14 v1r15 + v1r16 + v1r19 + v1r20 + v1r23 v2r15 + v2r16 + v2r19 + v2r20 + v2r23 v3r15 + v3r16 + v3r19 + v3r20 + v3r23
2.1. Arstid 2221 15 v1r17 + v1r18 v2r17 + v2r18 v3r17 + v3r18
      Residendid 222101 16            
   2.1.1. Üldarstiabi osutavad arstid 2221 17            
   2.1.2. Eriarstiabi osutavad arstid 2221 18            
2.2. Hambaarstid 2222 19            
2.3. Õed 2230, 3231 20 v1r21 + v1r22 v2r21 + v2r22 v3r21 + v3r22
   2.3.1. Kõrgharidusega õed 2230 21            
   2.3.2. Kesk-eriharidusega õed 3231 22            
2.4. Ämmaemandad 2230, 3232 23 v1r24 + v1r25 v2r24 + v2r25 v3r24 + v3r25
   2.4.1. Kõrgharidusega ämmaemandad 2230 24            
   2.4.2. Kesk-eriharidusega ämmaemandad 3232 25            
3. Muud tervishoiuvaldkonna töötajad 2149, 2211, 2224, 2229, 3226 ja mujal liigitamata 26            
4. Muud tervishoiuvaldkonnaga seotud tippspetsialistid 2340, 2445 ja mujal liigitamata 27            
5. Muud tervishoiuvaldkonnaga seotud spetsialistid 3225, 3226, 3228 ja mujal liigitamata 28            
6. Tervishoiu abispetsialistid 5132, 5133, 5169 29            
7. Muude alade spetsialistid 2122 -2139, 3112 - 3471 30            
8. Ametnikud 41 - 42 31            
9. Muud töötajad 512, 7, 8, 9 32            
TÖÖTAJAD KOKKU (read 01+14+26+27+28+29+30+31+32)   33 v1r01 + v1r14 + v1r26 + v1r27 + v1r28 + v1r29 + v1r30 + v1r31 + v1r32 v2r01 + v2r14 + v2r26 + v2r27 + v2r28 + v2r29 + v2r30 + v2r31 + v2r32 v3r01 + v3r14 + v3r26 + v3r27 + v3r28 + v3r29 + v3r30 + v3r31 + v3r32