Vormid | Vorm: Geriaatriline hindamine (2017) 

Vorm Geriaatriline hindamine (2017)

Impordikood: 170322
Alus:  
Sagedus: aasta
   

 

Tabeleid kokku: 2

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T17611 Tabel 1. Teostatud hindamised 13 1 6
2 T17612 Tabel 2. Hindamised soo- ja vanuserühmade järgi 1 14 2