Vormid | Vorm: Verekeskus (kehtiv) | Tabel: 10. Konservvere ja verekomponentide praagi põhjused(doosides) 
Tabel: 10. Konservvere ja verekomponentide praagi põhjused(doosides)
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T14210
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea
nr
Kokku Pos. nakkus-
haiguste
marker
Lõpetamata
verevõtmine
(poolik doos)
Säilitamis-
tingimused
rikutud
Transpordi
probleemid
Tootmise
probleemid
Muud
põhjused
A B 1 2 3 4 5 6 7
Kokku 01                            
   sh konservveri 02                            
   erütrotsüüdid 03                            
   plasma 04                            
   BC trombotsüüdid 05                            
   afereesi trombotsüüdid 06