Vormid | Vorm: Haigla (2016 - 2018) | Tabel: 10.Erakorralise meditsiini osakonna / vastuvõtuosakonna töö 10.3. Erakorraliste patsientide lahkumine 
Tabel: 10.Erakorralise meditsiini osakonna / vastuvõtuosakonna töö 10.3. Erakorraliste patsientide lahkumine
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T13244
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

    Kokku neist EMO neist vastuvõtuosakond/tuba
kokku sh intensiivravi-
voodid
A B 1 2 3 4
Erakorralistest patsientidest lahkus kokku 1                
hospitaliseeriti 2                
   sh erakorraliseks operatiivseks raviks 2.1                
   konservatiivseks raviks 2.2                
saadeti hospitaliseerimata teise haiglasse 3                
lahkus koju 4                
suri 5