Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (2004) | Tabeli "3. Immateriaalse ja materiaalse põhivara liikumine (krooni)" tingimused 

Tabeli 3. Immateriaalse ja materiaalse põhivara liikumine (krooni) tingimused

Nr Tingimus Erandid
2730 r02 = r03 + r04 + r05 + r08 + r09 + r10 + r13 + r14 + r15  
2731 r05 = r06 + r07  
2794 r10 >= r11  
2795 r11 >= r12