Vormid | Vorm: Haigla (2002) 

Vorm Haigla (2002)

Impordikood: 301
Alus:  
Sagedus: aasta
   

Tabeleid kokku: 12

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T231 1. Ravivoodite kasutamine 1 9 1
2 T232 2. Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuse järgi - Lapsed 21 10 3
3 T233 3. Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuse järgi - Täiskasvanud 20 18 3
4 T234 4. Haiglaravi kestus ja põhjus 105 9 30
5 T235 5. Abordid 7 1 3
6 T236 6. Raseda, sünnitaja ja sünnitanu surma põhjused 8 4 2
7 T237 7. Kirurgiline töö 102 4 30
8 T238 8. Vältimatu kirurgia 11 4 4
9 T239 9. Transfusiooniravi - Tabel 1. Transfusioonravi ja Transfusioonijärgsed reaktsioonid 16 3 7
10 T243 9.Transfusioonravi Tabel 2. Vere, verekomponentide ja verepreparaatide kasutamine 19 2 1
11 T241 10. Patoloogilis - anatoomilise osakonna töö - Tabel 1. Elupuhused morfoloogilised uuringud 2 3 1
12 T242 10. Patoloogilis - anatoomilise osakonna töö - Tabel 2. Lahangud 10 2 6