Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (2009-2010) | Tabel: 4. Personaalarvutite kasutamine 
Tabel: 4. Personaalarvutite kasutamine
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T8014
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Ametirühm, ametiala ISCO-88 kood Rea nr Töötajate
arv
aruandepe-
rioodi lõpul
neist kasutas tööks
personaalarvutit
kokku sh internetti
A B C 1 2 3
1. Juhid kokku (read 02+03+04+13)   01            
1.1. Nõukogu liikmed 1210 02            
1.2. Direktorid ja juhatajad 1210 03            
1.3. Põhitegevuse juhid 1229 04            
   1.3.1. Juhina töötavad arstid 2221, 2212 05            
   1.3.2 Juhina töötavad hambaarstid 2222 06            
   1.3.3 Õendusala juhid 2230, 3231 07            
         1.3.3.1 kõrgharidusega õendusala juhid 2230 08            
         1.3.3.2 kesk-eriharidusega õendusala juhid 3231 09            
   1.3.4 Juhina töötavad ämmaemandad 2230, 3232 10            
         1.3.4.1 kõrgharidusega ämmaemandad 2230 11            
         1.3.4.2 kesk-eriharidusega ämmaemandad 3232 12            
1.4. Muude alade juhid 1231-1239 13            
2. Tervishoiutippspetsialistid (read 15+16+19+20+23)   14            
2.1. Arstid 2221 15            
      Residendid 222101 16            
   2.1.1. Üldarstiabi osutavad arstid 2221 17            
   2.1.2. Eriarstiabi osutavad arstid 2221 18            
2.2. Hambaarstid 2222 19            
2.3. Õed 2230, 3231 20            
   2.3.1. Kõrgharidusega õed 2230 21            
   2.3.2. Kesk-eriharidusega õed 3231 22            
2.4. Ämmaemandad 2230, 3232 23            
   2.4.1. Kõrgharidusega ämmaemandad 2230 24            
   2.4.2. Kesk-eriharidusega ämmaemandad 3232 25            
3. Muud tervishoiuvaldkonna töötajad 2149, 2211, 2224, 2229, 3226 ja mujal liigitamata 26            
4. Muud tervishoiuvaldkonnaga seotud tippspetsialistid 2340, 2445 ja mujal liigitamata 27            
5. Muud tervishoiuvaldkonnaga seotud spetsialistid 3225, 3226, 3228 ja mujal liigitamata 28            
6. Tervishoiu abispetsialistid 5132, 5133, 5169 29            
7. Muude alade spetsialistid 2122 -2139, 3112 - 3471 30            
8. Ametnikud 41 - 42 31            
9. Muud töötajad 512, 7, 8, 9 32            
TÖÖTAJAD KOKKU (read 01+14+26+27+28+29+30+31+32)   33            
Asutuses kasutusel olevad personaalarvutid (arv)aruandeperioodi lõpul              
Kokku 34            
sh internetiga ühendatud 35            
Interneti-ühenduse liik (märkida 1) 36            
a) sissehelistamisega ühendus tavalise telefoniliini kaudu (modem) 36.1            
b) ISDN 36.2            
c) DSL (xDSL, ADSL, SDSL jne) < 2Mb/s 36.3            
d) DSL (xDSL, ADSL, SDSL jne) >=2Mb/s 36.4            
e) püsiühendus kaabel-TV kaudu 36.5            
f) juhtmeta ühendus (satelliitside, mobiilside, raadiolink) 36.6            
g) muu püsiühendus (nimetage) 36.7            
Kas asutusel on oma veebileht? (märkida 1) 37            
Kas asutuse veebileht sisaldab informatsiooni võõrkeeltes? (märkida 1) 38            
Kas asutus pakub teenused Interneti kaudu? (märkida 1) 39            
a) järjekorda registreerimine arsti juurde 39.1            
b) arsti konsultatsioon 39.2