Vormid | Vorm: Laste arstiabi (2003–2004) | Tabel: 1. Laste arstiabi 
Tabel: 1. Laste arstiabi
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T3307
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Vanusrühm Rea
nr
Laste arv
eelmise aasta
31. detsembri
seisuga
Saabus aasta jooksul
(vanus saabumisel)
Suri Laste arv aasta lõpul
kokku sealhulgas
väljastpoolt
Eestit
koduseid kollektiivis koolis kokku
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
0 - 11 kuud 29 päeva 01                                
1 aasta 02                                
2 aastat 03                                
3 aastat 04                                
4 aastat 05                                
5 aastat 06                                
6 aastat 07                                
7 - 14a 08                                
KOKKU 09                                
LISAOSA                                
Jälgimisele võetud vastsündinute arv 10                                
Aruandeaastal lahkunud laste arv 11                                
neist 15 aastaseks saanud 12                                
Aruande aastal 1-aastaseks saanud laste arv 13                                
loomulikul toidul 6 nädalat 13.1                                
loomulikul toidul 3 kuud 13.2                                
loomulikul toidul 6 kuud 13.3                                
1-aastaseks saanud lastest ei põdenud kordagi 13.4