Vormid | Vorm: Tervishoiuasutus (2008) | Tabeli "5. Haigestumine, vigastused ja mürgistused - 5.4 Vigastuste esmasjuhtude (RHK-10kood S00-T75) välispõhjused tegevuse ja vigastusmehhanismi alusel, naised kokku (lapsed ja täiskasvanud)" tingimused 

Tabeli 5. Haigestumine, vigastused ja mürgistused - 5.4 Vigastuste esmasjuhtude (RHK-10kood S00-T75) välispõhjused tegevuse ja vigastusmehhanismi alusel, naised kokku (lapsed ja täiskasvanud) tingimused

Nr Tingimus Erandid
7030 r1 = r2 + r3 + r4 + r5 + r6 + r7 + r8  
7043 v1 = v2 + v3 + v4 + v5 + v6 + v7 + v8 + v9 + v10 + v11 + v12 + v13