Vormid | Vorm: Ravivoodid ja hospitaliseerimine (2006-2012) | Tabel: Haigete voodifondi arvestus statsionaaris, osakondade või profiilide lõikes 
Tabel: Haigete voodifondi arvestus statsionaaris, osakondade või profiilide lõikes
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T5030
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Voodiprofiili nimetus Kood Rea nr Voodite
arv
kuu
lõpul
Keskmine
voodite
arv kuus
Haigete
arv
perioodi
algul
Hospitaliseeritute arv Haiglasisene liikumine Haiglast lahkunute arv Haigete
arv
perioodi
lõpul
Voodi-
päevade
arv
kokku
s.h. teiste
maakon-
dade
elanike
voodipäe
vade
arv
Peale
selle
hoolda-
jate
voodi-
päevade
arv
kokku neist üle
toodud
teistest
osa-
konda
dest
üle viidud
teistesse
osakon-
dadesse
välja-
kirjuta-
tud
teistesse
haiglatesse
üle
viidud
surnud
hospitali-
seeritud
teistest
maakonda-
dest
lapsed
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
sisehaigused V02 01         leia(periood = eelmine, R01V12)                                                
kardioloogia V03 02         leia(periood = eelmine, R02V12)                                                
gastroenteroloogia V05 03         leia(periood = eelmine, R03V12)                                                
hooldusravi V09 04         leia(periood = eelmine, R04V12)                                                
endokrinoloogia V11 05         leia(periood = eelmine, R05V12)                                                
nakkushaigused V13 06         leia(periood = eelmine, R06V12)                                                
laste nakkushaigused V14 07         leia(periood = eelmine, R07V12)                                                
hematoloogia V15 08         leia(periood = eelmine, R08V12)                                                
nefroloogia V17 09         leia(periood = eelmine, R09V12)                                                
kirurgia V20 10         leia(periood = eelmine, R10V12)                                                
lastekirurgia V21 11         leia(periood = eelmine, R11V12)                                                
neurokirurgia V22 12         leia(periood = eelmine, R12V12)                                                
rindkerekirurgia V24 13         leia(periood = eelmine, R13V12)                                                
kardiovaskulaarkirurgia V26 14         leia(periood = eelmine, R14V12)                                                
traumatoloogia V28 15         leia(periood = eelmine, R15V12)                                                
lastetraumatoloogia V29 16         leia(periood = eelmine, R16V12)                                                
põletus V30 17         leia(periood = eelmine, R17V12)                                                
ortopeedia V32 18         leia(periood = eelmine, R18V12)                                                
lasteortopeedia V33 19         leia(periood = eelmine, R19V12)                                                
uroloogia V34 20         leia(periood = eelmine, R20V12)                                                
näo- ja lõualuukirurgia V36 21         leia(periood = eelmine, R21V12)                                                
onkoloogia V38 22         leia(periood = eelmine, R22V12)                                                
sünnitusabi V40 23         leia(periood = eelmine, R23V12)                                                
raseduspatoloogia V41 24         leia(periood = eelmine, R24V12)                                                
günekoloogia V42 25         leia(periood = eelmine, R25V12)                                                
tuberkuloos V44 26         leia(periood = eelmine, R26V12)                                                
neuroloogia V48 27         leia(periood = eelmine, R27V12)                                                
lasteneuroloogia V49 28         leia(periood = eelmine, R28V12)                                                
psühhiaatria V50 29         leia(periood = eelmine, R29V12)                                                
lastepsühhiaatria V51 30         leia(periood = eelmine, R30V12)                                                
silmahaigused V52 31         leia(periood = eelmine, R31V12)                                                
akuutpsühhiaatria V53 32         leia(periood = eelmine, R32V12)                                                
nina-kõrva-kurguhaigused V54 33         leia(periood = eelmine, R33V12)                                                
laste nina-kõrva-kurguhaigused V55 34         leia(periood = eelmine, R34V12)                                                
naha- ja suguhaigused V56 35         leia(periood = eelmine, R35V12)                                                
laste naha- ja suguhaigused V57 36         leia(periood = eelmine, R36V12)                                                
radioloogia V58 37         leia(periood = eelmine, R37V12)                                                
lastehaigused V59 38         leia(periood = eelmine, R38V12)                                                
pulmonoloogia V63 39         leia(periood = eelmine, R39V12)                                                
intensiivravi I aste V66 40         leia(periood = eelmine, R40V12)                                                
intensiivravi II aste V67 41         leia(periood = eelmine, R41V12)                                                
intensiivravi III aste V68 42         leia(periood = eelmine, R42V12)                                                
veresoontekirurgia V70 43         leia(periood = eelmine, R43V12)                                                
laste intensiivravi I aste V71 44         leia(periood = eelmine, R44V12)                                                
laste intensiivravi II aste V72 45         leia(periood = eelmine, R45V12)                                                
laste intensiivravi III aste V73 46         leia(periood = eelmine, R46V12)                                                
reumatoloogia V76 47         leia(periood = eelmine, R47V12)                                                
taastusravi V98 48         leia(periood = eelmine, R48V12)                                                
KOKKU V85 49         leia(periood = eelmine, R49V12)