Vormid | Vorm: Tervishoid (2002) | Tabeli "3. Psühhoaktiivsete ainete kasutamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired" tingimused 

Tabeli 3. Psühhoaktiivsete ainete kasutamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired tingimused

Nr Tingimus Erandid