Vormid | Vorm: Laboratoorsed uuringud (2002) | Tabel: 8. Toksikoloogilised uuringud ja ravimkontsentraatide määramine 
Tabel: 8. Toksikoloogilised uuringud ja ravimkontsentraatide määramine
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T378
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Analüüsi nimetus Haigekassa
kood
Rea
nr
Sooritatud uuringud Mujalt ostetud uuringud
kokku neist oma tervishoiuasutuses
statsionaar-
setele haigetele
ambulatoor-
setele haigetele
A B C 1 2 3 4
TOKSIKOLOOGILISED UURINGUD KOKKU   01                
  gaaskromatograafiline uuring, 1 parameeter 6671 02                
  nitritid, nitraadid, happed, leelised, metallid, etüleenglükool 6672 03                
  ravimmürgistuste tuvastamine 6673 04                
      etüülalkoholi määramine FPIA meetodil 6674 05                
  krambivastaste ravimite konsentratsiooni määramine FPIA meetodil 6675 06                
  tsüklosporiini konsentratsiooni määramine FPIA meetodil 6676 07                
  ravimite ja narkootiliste ainete kontsentratsiooni määramine kemiluminestsentsi meetodil                             6677 08                
  teofülliini kontsentratsiooni määramine märgkeemia meetodil 6678 09                
  muud toksikoloogilised uuringud   10