Vormi tingimused

Nr. Avaldis Selgitus
1 kui T13280v1r117 > 0 siis T17114v1r28 >= T13280v1r117 Kui "Psüühika- ja käitumishäired" aruandes on aasta jooksul konsulteeritud isikuid, siis peavad olema nende isikute vastuvõtud kajastatud ka "Ambulatoorsete visiitide" aruande tabelis 1. Vastuvõttude arv võib olla suurem või võrdne "Psüühika- ja käitumishäired" aruandes toodud isikute arvust.
  kui T17115V1R05 > 0 siis T17115V4R04 > 0 Kui on märgitud koduõendusteenuse osutaja hooldekodus tehtud visiite, siis peab olema täidetud ka koduõendusteenuse koduvisiitide arv