Vormi tingimused

Nr. Avaldis Selgitus
2519 T5307v1r01 + T5307v2r02 - T5307v4r02 - T5307v5r02 = T5307v9r02 1a arv aruandeperioodi lõpus võrdub: eelmise aasta lõpu 0a + saabunud 1a - lahkunud ja surnud 1a; sünniaasta järgi. <br>Kui veergude 2-5 täitmisel on aluseks lapse vanus, võib tulemus erineda
2520 T5307v1r02 + T5307v2r03 - T5307v4r03 - T5307v5r03 = T5307v9r03 2a arv aruandeperioodi lõpus võrdub: eelmise aasta lõpu 1a + saabunud 2a - lahkunud ja surnud 2a; sünniaasta järgi. <br>Kui veergude 2-5 täitmisel on aluseks lapse vanus, võib tulemus erineda
2521 T5307v1r03 + T5307v2r04 - T5307v4r04 - T5307v5r04 = T5307v9r04 3a arv aruandeperioodi lõpus võrdub: eelmise aasta lõpu 2a + saabunud 3a - lahkunud ja surnud 3a; sünniaasta järgi. <br>Kui veergude 2-5 täitmisel on aluseks lapse vanus, võib tulemus erineda
2522 T5307v1r04 + T5307v2r05 - T5307v4r05 - T5307v5r05 = T5307v9r05 4a arv aruandeperioodi lõpus võrdub: eelmise aasta lõpu 3a + saabunud 4a - lahkunud ja surnud 4a; sünniaasta järgi. <br>Kui veergude 2-5 täitmisel on aluseks lapse vanus, võib tulemus erineda
2523 T5307v1r05 + T5307v2r06 - T5307v4r06 - T5307v5r06 = T5307v9r06 5a arv aruandeperioodi lõpus võrdub: eelmise aasta lõpu 4a + saabunud 5a - lahkunud ja surnud 5a; sünniaasta järgi. <br>Kui veergude 2-5 täitmisel on aluseks lapse vanus, võib tulemus erineda
2860 T5307V1R12 + T5307V2R12 - T5307V4R12 - T5307V5R12 - T5307V9R12 = 0 0-14a laste arvu põhiseos: oli+saabus-lahkus-suri=on aruandeaasta lõpus nimistus
2861 T5307V2R01 >= T5307V1R13 vastsündinud näidatakse ka 0a saabujate hulgas
2862 T5307V5R11 >= T5307V1R14 10-14a lahkujate hulgas näidatakse ka 15a saanud, kes jäid nimistusse edasi, kuid arvatakse laste tabelist vanuse tõttu välja
3012 T5307v2r01 - T5307v4r01 - T5307v5r01 = T5307v9r01 0a arv aruandeperioodi lõpus võrdub: saabunud 0a miinus lahkunud ja surnud 0a
3013 T5307v1r06 + T5307v2r07 - T5307v4r07 - T5307v5r07 = T5307v9r07 6a arv aruandeperioodi lõpus võrdub: eelmise aasta lõpu 5a + saabunud 6a - lahkunud ja surnud 6a; sünniaasta järgi. <br>Kui veergude 2-5 täitmisel on aluseks lapse vanus, võib tulemus erineda
3014 T5307v1r07 + T5307v2r08 - T5307v4r08 - T5307v5r08 = T5307v9r08 7a arv aruandeperioodi lõpus võrdub: eelmise aasta lõpu 6a + saabunud 7a - lahkunud ja surnud 7a; sünniaasta järgi. <br>Kui veergude 2-5 täitmisel on aluseks lapse vanus, võib tulemus erineda
3015 T5307v1r08 + T5307v2r09 - T5307v4r09 - T5307v5r09 = T5307v9r09 8a arv aruandeperioodi lõpus võrdub: eelmise aasta lõpu 7a + saabunud 8a - lahkunud ja surnud 8a; sünniaasta järgi. <br>Kui veergude 2-5 täitmisel on aluseks lapse vanus, võib tulemus erineda
3016 T5307v1r09 + T5307v2r10 - T5307v4r10 - T5307v5r10 = T5307v9r10 9a arv aruandeperioodi lõpus võrdub: eelmise aasta lõpu 8a + saabunud 9a - lahkunud ja surnud 9a; sünniaasta järgi. <br>Kui veergude 2-5 täitmisel on aluseks lapse vanus, võib tulemus erineda
3017 T5307v1r10 + T5307v1r11 + T5307v2r11 - T5307v4r11 - T5307v5r11 = T5307v9r11 10-14a arv aruandeperioodi lõpus võrdub: eelmise aasta lõpu 9-14a + saabunud 10-14a - lahkunud ja surnud 10-14a; sünniaasta järgi. <br>Kui veergude 2-5 täitmisel on aluseks lapse vanus, võib tulemus erineda