Tabel: 1. Personal (kroonid)
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T8009
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Kutse või ametiala ISCO-88
kood eesti
laiendus-
tega
Rea nr Aasta-keskmine töötajate arv Aasta- keskmine töötajate arv, taandatud täistööajale Aastas tegelikult töötatud tundide arv sh ületundide arv (v4 < v3) Töövõtu-
lepinguga töötajate aasta- keskmine arv
Töövõtu-
lepinguga töötajate aastas tegelikult töötatud tundide arv
Töövõtulepinguga töötajate töötasu Aasta põhitöötasu (lepingu-järgne), krooni Regulaarne lisatasu, krooni Mitteregu-laarne lisatasu ja preemia, krooni Tasu tegelikult töötatud aja eest (v8+v9+v10), krooni Tasu mittetöötatud aja eest, krooni Tööandja hüvitis haigestumise, tööõnnetuse või kutsehaiguse puhul Loonustasu, krooni FIE maksustatav tulu aasta kohta, krooni
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Juhid kokku (read 02+03+04+91)   001                                                            
1.1 Nõukogu liikmed 1210 002                                                            
1.2 Direktorid ja juhatajad 1210 003                                                            
1.3 Põhitegevuse juhid (read 05+43+47+88) 1229 004                                                            
1.3.1 Juhina töötavad arstid (read 06+ ... +42)   005                                                            
1.3.1.1 anestesioloogia ja intensiivravi 222101 006                                                            
1.3.1.2 erakorraline meditsiin 222102 007                                                            
1.3.1.3 kardiovaskulaarkirurgia 222103 008                                                            
1.3.1.4 lastekirurgia 222104 009                                                            
1.3.1.5 neurokirurgia 222105 010                                                            
1.3.1.6 oftalmoloogia 222106 011                                                            
1.3.1.7 ortopeedia 222107 012                                                            
1.3.1.8 otorinolarüngoloogia 222108 013                                                            
1.3.1.9 plastika- ja rekonstruktiivkirurgia 222109 014                                                            
1.3.1.10 sünnitusabi ja günekoloogia 222110 015                                                            
1.3.1.11 torakaalkirurg 222111 016                                                            
1.3.1.12 uroloogia 222112 017                                                            
1.3.1.13 üldkirurgia 222113 018                                                            
1.3.1.14 dermatoveneroloogia 222114 019                                                            
1.3.1.15 endokrinoloogia 222115 020                                                            
1.3.1.16 gastroenteroloogia 222116 021                                                            
1.3.1.17 hematoloogia 222117 022                                                            
1.3.1.18 infektsioonhaigused 222118 023                                                            
1.3.1.19 kardioloogia 222119 024                                                            
1.3.1.20 nefroloogia 222120 025                                                            
1.3.1.21 neuroloogia 222121 026                                                            
1.3.1.22 onkoloogia (kiiritus- ja keemiaravi) 222122 027                                                            
1.3.1.23 pediaatria 222123 028                                                            
1.3.1.24 peremeditsiin 222124 029                                                            
1.3.1.25 psühhiaatria 222125 030                                                            
1.3.1.26 pulmonoloogia 222126 031                                                            
1.3.1.27 reumatoloogia 222127 032                                                            
1.3.1.28 sisehaigused 222128 033                                                            
1.3.1.29 füsiaatria ja taastusravi 222129 034                                                            
1.3.1.30 töötervishoid 222130 035                                                            
1.3.1.31 laboratoorne meditsiin 222131 036                                                            
1.3.1.32 radioloogia 222132 037                                                            
1.3.1.33 üldarst 222133 038                                                            
1.3.1.34 kliiniline geneetia 222134 039                                                            
1.3.1.35 kliiniline farmakoloogia 222135 040                                                            
1.3.1.36 patoloogia ja kohtuarstiteadus 2212 041                                                            
1.3.1.37 mujal liigitamata arstid 2221 042                                                            
1.3.2 Juhina töötavad hambaarstid (read 44+45+46)   043                                                            
1.3.2.1 hambaravi 222201 044                                                            
1.3.2.2 ortodontia 222202 045                                                            
1.3.2.3 suu- näo ja lõuakirurgia 222203 046                                                            
1.3.3 Õendusala juhid (read 48+68)   047                                                            
1.3.3.1 Kõrgharidusega õendusala juhid (read 49+ ... +67)   048                                                            
1.3.3.1.1 üldõendus 223001 049                                                            
1.3.3.1.2 diabeediõendus 223002 050                                                            
1.3.3.1.3 lasteõendus 223003 051                                                            
1.3.3.1.4 nakkustõrjeõendus 223004 052                                                            
1.3.3.1.5 onkoloogiaõendus 223005 053                                                            
1.3.3.1.6 operatsiooniõendus 223006 054                                                            
1.3.3.1.7 pulmonoloogiaõendus 223007 055                                                            
1.3.3.1.8 taastusraviõendus 223008 056                                                            
1.3.3.1.9 intensiivõendus 223009 057                                                            
1.3.3.1.10 anestesioloogia ja intensiivraviõendus 223010 058                                                            
1.3.3.1.11 erakorralise meditsiini õendus 223011 059                                                            
1.3.3.1.12 terviseõendus 223012 060                                                            
1.3.3.1.13 kooliõendus 223013 061                                                            
1.3.3.1.14 pereõendus 223014 062                                                            
1.3.3.1.15 töötervishoiuõendus 223015 063                                                            
1.3.3.1.16 psühhiaatriaõendus 223016 064                                                            
1.3.3.1.17 radioloogiaõendus 223017 065                                                            
1.3.3.1.18 koduõendusteenust osutavad õed 2230010 066                                                            
1.3.3.1.19 mujal liigitamata õendusala töötajad   067                                                            
1.3.3.2 Kesk-eriharidusega õendusala juhid (read 69+ ... +87)   068                                                            
1.3.3.2.1 üldõendus 323101 069                                                            
1.3.3.2.2 diabeediõendus 323102 070                                                            
1.3.3.2.3 lasteõendus 323103 071                                                            
1.3.3.2.4 nakkustõrjeõendus 323104 072                                                            
1.3.3.2.5 onkoloogiaõendus 323105 073                                                            
1.3.3.2.6 operatsiooniõendus 323106 074                                                            
1.3.3.2.7 pulmonoloogiaõendus 323107 075                                                            
1.3.3.2.8 taastusraviõendus 323108 076                                                            
1.3.3.2.9 intensiivõendus 323109 077                                                            
1.3.3.2.10 anestesioloogia ja intensiivraviõendus 323110 078                                                            
1.3.3.2.11 erakorralise meditsiini õendus 323111 079                                                            
1.3.3.2.12 terviseõendus 323112 080                                                            
1.3.3.2.13 kooliõendus 323113 081                                                            
1.3.3.2.14 pereõendus 323114 082                                                            
1.3.3.2.15 töötervishoiuõendus 323115 083                                                            
1.3.3.2.16 psühhiaatriaõendus 323116 084                                                            
1.3.3.2.17 radioloogiaõendus 323117 085                                                            
1.3.3.2.18 koduõendusteenust osutavad õed 32310101 086                                                            
1.3.3.2.19 mujal liigitamata õendusala töötajad   087                                                            
1.3.4 Juhina töötavad ämmaemandad (read 89+90)   088                                                            
1.3.4.1 Juhina töötavad kõrgharidusega ämmaemandad 2230 089                                                            
1.3.4.2 Juhina töötavad kesk-eriharidusega ämmaemandad 3232 090                                                            
1.4 Muude alade juhid 1231-1239 091                                                            
2. Tervishoiu tippspetsialistid (read 93+94+169+170+177+218)   092                                                            
2.1 Arstid (read 95+97+ ... +167)   093                                                            
  Residendid kokku (read 96+98+ ... +168)   094                                                            
2.1.1 anestesioloogia ja intensiivravi 222101 095                                                            
        residendid 22210101 096                                                            
2.1.2 erakorraline meditsiin 222102 097                                                            
        residendid 22210201 098                                                            
2.1.3 kardiovaskulaarkirurgia 222103 099                                                            
        residendid 22210301 100                                                            
2.1.4 lastekirurgia 222104 101                                                            
        residendid 22210401 102                                                            
2.1.5 neurokirurgia 222105 103                                                            
        residendid 22210501 104                                                            
2.1.6 oftalmoloogia 222106 105                                                            
        residendid 22210601 106                                                            
2.1.7 ortopeedia 222107 107                                                            
        residendid 22210701 108                                                            
2.1.8 otorinolarüngoloogia 222108 109                                                            
        residendid 22210801 110                                                            
2.1.9 plastika- ja rekonstruktiivkirurgia 222109 111                                                            
        residendid 22210901 112                                                            
2.1.10 sünnitusabi ja günekoloogia 222110 113                                                            
        residendid 22211001 114                                                            
2.1.11 torakaalkirurg 222111 115                                                            
        residendid 22211101 116                                                            
2.1.12 uroloogia 222112 117                                                            
        residendid 22211201 118                                                            
2.1.13 üldkirurgia 222113 119                                                            
        residendid 22211301 120                                                            
2.1.14 dermatoveneroloogia 222114 121                                                            
        residendid 22211401 122                                                            
2.1.15 endokrinoloogia 222115 123                                                            
        residendid 22211501 124                                                            
2.1.16 gastroenteroloogia 222116 125                                                            
        residendid 22211601 126                                                            
2.1.17 hematoloogia 222117 127                                                            
        residendid 22211701 128                                                            
2.1.18 infektsioonhaigused 222118 129                                                            
        residendid 22211801 130                                                            
2.1.19 kardioloogia 222119 131                                                            
        residendid 22211901 132                                                            
2.1.20 nefroloogia 222120 133                                                            
        residendid 22212001 134                                                            
2.1.21 neuroloogia 222121 135                                                            
        residendid 22212101 136                                                            
2.1.22 onkoloogia (kiiritus- ja keemiaravi) 222122 137                                                            
        residendid 22212201 138                                                            
2.1.23 pediaatria 222123 139                                                            
        residendid 22212301 140                                                            
2.1.24 peremeditsiin 222124 141                                                            
        residendid 22212401 142                                                            
2.1.25 psühhiaatria 222125 143                                                            
        residendid 22212501 144                                                            
2.1.26 pulmonoloogia 222126 145                                                            
        residendid 22212601 146                                                            
2.1.27 reumatoloogia 222127 147                                                            
        residendid 22212701 148                                                            
2.1.28 sisehaigused 222128 149                                                            
        residendid 22212801 150                                                            
2.1.29 füsiaatria ja taastusravi 222129 151                                                            
        residendid 22212901 152                                                            
2.1.30 töötervishoid 222130 153                                                            
        residendid 22213001 154                                                            
2.1.31 laboratoorne meditsiin 222131 155                                                            
        residendid 22213101 156                                                            
2.1.32 radioloogia 222132 157                                                            
        residendid 22213201 158                                                            
2.1.33 üldarst 222133 159                                                            
        residendid 22213301 160                                                            
2.1.34 kliiniline geneetia 222134 161                                                            
        residendid 22213401 162                                                            
2.1.35 kliiniline farmakoloogia 222135 163                                                            
        residendid 22213501 164                                                            
2.1.36 patoloogia ja kohtuarstiteadus 222136 165                                                            
        residendid 22213601 166                                                            
2.1.37 mujal liigitamata arstid 222137 167                                                            
        residendid 22213701 168                                                            
2.2. Hambaarstid (read 171+173+175)   169                                                            
  Residendid kokku (read 172+174+176)   170                                                            
2.2.1 hambaravi 222201 171                                                            
        residendid 22220101 172                                                            
2.2.2 ortodontia 222202 173                                                            
        residendid 22220201 174                                                            
2.2.3 suu- näo ja lõualuukirurgia 222203 175                                                            
        residendid 22220301 176                                                            
2.3 Õed (read 178+198)   177                                                            
2.3.1 Kõrgharidusega õed (read 179+ ... +197)   178                                                            
2.3.1.1 üldõendus 223001 179                                                            
2.3.1.2 diabeediõendus 223002 180                                                            
2.3.1.3 lasteõendus 223003 181                                                            
2.3.1.4 nakkustõrjeõendus 223004 182                                                            
2.3.1.5 onkoloogiaõendus 223005 183                                                            
2.3.1.6 operatsiooniõendus 223006 184                                                            
2.3.1.7 pulmonoloogiaõendus 223007 185                                                            
2.3.1.8 taastusraviõendus 223008 186                                                            
2.3.1.9 intensiivõendus 223009 187                                                            
2.3.1.10 anestesioloogia ja intensiivraviõendus 223010 188                                                            
2.3.1.11 erakorralise meditsiini õendus 223011 189                                                            
2.3.1.12 terviseõendus 223012 190                                                            
2.3.1.13 kooliõendus 223013 191                                                            
2.3.1.14 pereõendus 223014 192                                                            
2.3.1.15 töötervishoiuõendus 223015 193                                                            
2.3.1.16 psühhiaatriaõendus 223016 194                                                            
2.3.1.17 radioloogiaõendus 223017 195                                                            
2.3.1.18 koduõendusteenust osutavad õed 22300101 196                                                            
2.3.1.19 mujal liigitamata õendusala töötajad   197                                                            
2.3.2 Kesk-eriharidusega õed (read 199+ ... +217)   198                                                            
2.3.2.1 üldõendus 323101 199                                                            
2.3.2.2 diabeediõendus 323102 200                                                            
2.3.2.3 lasteõendus 323103 201                                                            
2.3.2.4 nakkustõrjeõendus 323104 202                                                            
2.3.2.5 onkoloogiaõendus 323105 203                                                            
2.3.2.6 operatsiooniõendus 323106 204                                                            
2.3.2.7 pulmonoloogiaõendus 323107 205                                                            
2.3.2.8 taastusraviõendus 323108 206                                                            
2.3.2.9 intensiivõendus 323109 207                                                            
2.3.2.10 anestesioloogia ja intensiivraviõendus 323110 208                                                            
2.3.2.11 erakorralise meditsiini õendus 323111 209                                                            
2.3.2.12 terviseõendus 323112 210                                                            
2.3.2.13 kooliõendus 323113 211                                                            
2.3.2.14 pereõendus 323114 212                                                            
2.3.2.15 töötervishoiuõendus 323115 213                                                            
2.3.2.16 psühhiaatriaõendus 323116 214                                                            
2.3.2.17 radioloogiaõendus 323117 215                                                            
2.3.2.18 koduõendusteenust osutavad õed 32320101 216                                                            
2.3.2.19 mujal liigitamata õendusala töötajad   217                                                            
2.4. Ämmaemandad kokku (219+220)   218                                                            
2.4.1 Kõrgharidusega ämmaemandad 2230 219                                                            
2.4.2 Kesk-eriharidusega ämmaemandad 3232 220                                                            
3. Muud tervishoiuvaldkonna töötajad (read 222+ ... +228)   221                                                            
3.1. proviisorid 2224 222                                                            
3.2. füsioterapeudid 3226 223                                                            
3.3. biomeditsiinitehnikud 2149 224                                                            
3.4. radioloogiatehnikud (va. radioloogiaõde) 2229 225                                                            
3.5. bioanalüütikud (laborandid) 2211 226                                                            
3.6. tegevusterapeudid 2229 227                                                            
3.7. mujal liigitamata tervishoiu valdkonna töötajad 229 228                                                            
4. Muud tervishoiuvaldkonnaga seotud tippspetsialistid (read 230+ ... +232)   229                                                            
4.1. logopeedid 2340 230                                                            
4.2. psühholoogid 2445 231                                                            
4.3. mujal liigitamata tervishoiu valdkonnaga seotud tippspetsialistid   232                                                            
5. Muud tervishoiuvaldkonnaga seotud spetsialistid (read 234+ ... +239)   233                                                            
5.1. farmatseudi assistentid 3228 234                                                            
5.2. hambatehnikud 3225 235                                                            
5.3. liikumisravi spetsialistid 3226 236                                                            
5.4. massöörid 3226 237                                                            
5.5. füsioterapeudi assistendid 3226 238                                                            
5.6. mujal liigitamata tervishoiuvaldkonnaga seotud spetsialistid   239                                                            
6. Tervishoiu abispetsialistid (read 241+ ... +243)   240                                                            
6.1. hooldusõed, põetajad, abiõed 5132 241                                                            
6.2. parameedik, kiirabitehnik 5169 242                                                            
6.3. mujal liigitamata tervishoiu abispetsialistid 5132, 5133 243                                                            
7. Muude alade spetsialistid (read 245+246)   244                                                            
7.1. tippspetsialistid 2122-2139 245                                                            
7.2. keskastmespetsialistid ja tehnikud 3112-3471 246                                                            
8. Ametnikud (read 248+249)   247                                                            
8.1. kontoriametnikud 41 248                                                            
8.2. klienditeenindajad 42 249                                                            
9. Muud töötajad (read 251+ ... +254)   250                                                            
9.1. majapidajad ja toitlustusteenindajad 512 251                                                            
9.2. oskus- ja käsitöölised 7 252                                                            
9.3. seadme- ja masinaoperaatorid 8 253                                                            
9.4. lihttöölised 9 254                                                            
  Töötajad kokku (read 01+92+221+229+233+
240+244+247+ 250)
  255