Vormid | Vorm: Tervishoid (2002) | Tabel: XV. Laste, õpilaste ja noorukite hõlmatus immuniseerimisega 
Tabel: XV. Laste, õpilaste ja noorukite hõlmatus immuniseerimisega
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T447
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Vanus aasta lõpuks Rea nr Arvelolevate
laste arv
Leetrid Punetised Mumps Poliomüeliit Hepatiit B Arvelolevate
laste arv
Tuberkuloos Tuberkuliiniproovid Difteeria ja teetanus Läkaköha
V-tud RE-tud V-tud RE-tud V-tud RE-tud V-tud RE-tud V-tud RE-tud V-tud RE-tud tehtud
2000. a
sh posi-
tiivsed
V-tud RE-tud V-tud RE-tud
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 13 14 15 16 17 18 19
0-3 kuud 29 päeva 01                                                                                
4-6 kuud 29 päeva 02                                                                                
7-11 kuud 29 päeva 03                                                                                
1 aasta 04                                                                                
2 aastat 05                                                                                
3 aastat 06                                                                                
4 aastat 07                                                                                
5 aastat 08                                                                                
6 aastat 09                                                                                
7 aastat 10                                                                                
8 aastat 11                                                                                
9 aastat 12                                                                                
10 aastat 13                                                                                
11 aastat 14                                                                                
12 aastat 15                                                                                
13 aastat 16                                                                                
14 aastat 17                                                                                
KOKKU 18                                                                                
15-17 aastat 19                                                                                
18 ja enam aastat 20