Vormid | Vorm: Tervishoid (2002) | Tabel: 2. Ametikohad 
Tabel: 2. Ametikohad
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T439
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Ametikoht Rea nr Kokku sealhulgas
arstid õendusala-
töötajad
muu tervishoiu-
personal
kiirabi-
tehnik
muud
A B 1 2 3 4 5 6
Täidetud ametikohad 01 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T215R01v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T215R01v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T215R01v3) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T215R01v4) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T215R01v5) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T215R01v6)
Põhikohaga töötajad 02 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T215R02v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T215R02v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T215R02v3) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T215R02v4) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T215R02v5) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T215R02v6)