Vormid | Vorm: Laboratoorsed uuringud (2002) | Tabel: 5. Väljaheite uuringud 
Tabel: 5. Väljaheite uuringud
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T375
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Analüüsi nimetus Haigekassa
kood
Rea
nr
Sooritatud uuringud Mujalt ostetud uuringud
kokku neist oma tervishoiuasutuses
statsionaar-
setele haigetele
ambulatoor-
setele haigetele
A B C 1 2 3 4
VÄLJAHEITE ANALÜÜSID KOKKU   01                
  uuring helmintide munadele (A, S) 6621a 02                
  lambliatele (A, S) 6621b 03                
  peitverele (A, S) 6621c 04                
  anaalkaape uuring 6621d 05                
  peitveri immunoloogilisel meetodil 6622 06                
  rasv väljaheites kvantitatiivselt 6623 07                
  muud väljaheite uurinud   08