Vormid | Vorm: Rasedad ja sünnitajad (2002) | Tabel: 1. Rasedad Tabel 1 
Tabel: 1. Rasedad Tabel 1
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T300
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Arvel
eelmise
aasta
lõpul
Arvelevõetute arv Raseduse lõpe Arvel
aruande-
aasta
lõpul
kokku neist
esimesel
12 nädalal
sünnitusega abordiga
ajaline,
ülekantud
enneaegne iseeneslik meditsiiniline
kokku neist 22.-27.
nädalal
1 2 3 4 5 6 7 8 9