Tabel: Kiirabi töö
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T110
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea nr. Inimeste arv
Täis-
kasvanud
Lapsed
A B 1 2
Väljasõitudel abi saanud inimeste arv 01        
  nendest arsti poolt abi saanute arv 02        
Ambulatoorset abi saanud inimeste arv 03        
  nendest arsti poolt abi saanute arv 04