Vormid | Vorm: Verekeskus (2009) | Tabel: 3. Vereloovutused 
Tabel: 3. Vereloovutused
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T70003
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea
nr.
Kokku Tasuta Tasulised
A B 1 2 3
Vereloovutused kokku 01            
sh autoloogsed 02            
Täisvereandmised 03            
sh väljasõidult 04            
Trombotsüütide andmised 05