Vormid | Vorm: Tervishoiuasutus (2013) | Vormi tingimused 

Vormi tingimused

Nr. Avaldis Selgitus
2847 T13764r15v4 >= T13764r16v1 Ultraheliga uuritud lapsi kokku peab olema sama palju või rohkem kui 0-3 aastaseid uuritud lapsi
2967 T13764r15v5 >= T13764r16v2 Ambulatoorselt ultraheliga uuritud lapsi kokku peab olema vähemalt sama palju või rohkem kui ambulatoorselt uuritud 0-3 aastaseid lapsi
2969 T13764r15v6 >= T13764r16v3 Päevaravis ultraheliga uuritud lapsi peab olema vähemalt sama palju või rohkem kui päevaravis uuritud 0-3 aastaseid lapsi
3117 kui T13759r01v9 > 0 siis T13759r01v3 > 0 Kui on märgitud protseduurid, peab olema märgitud ka opereeritute arv
3119 kui T13759r01v12 > 0 siis T13759r01v6 > 0 Kui on märgitud laste protseduurid, peab olema märgitud ka opereeritud laste arv
7290 kui T13759r01v3 > 0 siis T13759r01v9 > 0 Kui on märgitud opereeritute arv, peavad olema märgitud ka protseduurid
7291 kui T13759r01v6 > 0 siis T13759r01v12 > 0 Kui on märgitud opereeritud laste arv, peavad olema märgitud ka lastele tehtud protseduurid
8081 kui T13752R01V1 > 0 siis T13752R01V3 > 0 Kui on märgitud arsti vastuvõttude arv, peab olema täidetud ka neist haiguse tõttu pöördunute arv.
8082 kui T13752R01V2 > 0 siis T13752R01V4 > 0 Kui on märgitud arsti vastuvõttude arv, peab olema täidetud ka neist haiguse tõttu pöördunute arv
8083 kui T13752R02V1 > 0 siis T13752R02V3 > 0 Kui on märgitud arsti vastuvõttude arv, peab olema täidetud ka neist haiguse tõttu pöördunute arv.
8084 kui T13752R02V2 > 0 siis T13752R02V4 > 0 Kui on märgitud arsti vastuvõttude arv, peab olema täidetud ka neist haiguse tõttu pöördunute arv.
8085 kui T13301R11V1 > 0 siis T13752R07V1 >= T13301R11V1 Kui aruandes "Rasedate ja vastsündinute haigestumine" tabelis T13301 (Raseduse jälgimine) on märgitud ämmaemanda vastuvõtte raseduse jälgimisel, siis peavad need vastuvõtud kajastuma ka aruandes "Tervishoiuasutus" tabelis T13752 (Ambulatoorse abi tabel).
8901 T13755R01V1 >= T13757R01V1 Kokku meeste tabelis peab välispõhjusi olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8902 T13755R01V2 >= T13757R01V2 Kokku meeste tabelis peab sõidukiõnnetusi olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8903 T13755R01V3 >= T13757R01V3 Kokku meeste tabelis peab kukkumisi olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8904 T13755R01V4 >= T13757R01V4 Kokku meeste tabelis peab mehhaanilise jõu toimeid olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8905 T13755R01V5 >= T13757R01V5 Kokku meeste tabelis peab uppumisi olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8906 T13755R01V6 >= T13757R01V6 Kokku meeste tabelis peab suitsu, tule ja leekide toimeid olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8907 T13755R01V7 >= T13757R01V7 Kokku meeste tabelis peab tuliste ainete toimeid olema rohkem või sama palju kui poiste tabeli
8908 T13755R01V8 >= T13757R01V8 Kokku meeste tabelis peab juhuslikke mürgistusi olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8909 T13755R01V9 >= T13757R01V9 Kokku meeste tabelis peab loodusjõudude toimeid olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8910 T13755R01V10 >= T13757R01V10 Kokku meeste tabelis peab muid õnnetusjuhte olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8911 T13755R01V11 >= T13757R01V11 Kokku meeste tabelis peab tahtlikku enesekahjustust olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8912 T13755R01V12 >= T13757R01V12 Kokku meeste tabelis peab rünnet olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8913 T13755R01V13 >= T13757R01V13 Kokku meeste tabelis peab ebaselge tahtlusega juhte olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8914 T13756R01V1 >= T13758R01V1 Kokku naiste tabelis peab välispõhjusi olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8915 T13756R01V2 >= T13758R01V2 Kokku naiste tabelis peab sõidukiõnnetusi olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8916 T13756R01V3 >= T13758R01V3 Kokku naiste tabelis peab kukkumisi olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8917 T13756R01V4 >= T13758R01V4 Kokku naiste tabelis peab mehhaanilise jõu toimeid olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8918 T13756R01V5 >= T13758R01V5 Kokku naiste tabelis peab uppumisi olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8919 T13756R01V6 >= T13758R01V6 Kokku naiste tabelis peab suitsu, tule ja leekide toimeid olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8920 T13756R01V7 >= T13758R01V7 Kokku naiste tabelis peab tuliste ainete toimeid olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8921 T13756R01V8 >= T13758R01V8 Kokku naiste tabelis peab juhuslikke mürgistusi olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8922 T13756R01V9 >= T13758R01V9 Kokku naiste tabelis peab loodusjõudude toimeid olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8923 T13756R01V10 >= T13758R01V10 Kokku naiste tabelis peab muid õnnetusjuhte olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8924 T13756R01V11 >= T13758R01V11 Kokku naiste tabelis peab tahtlikku enesekahjustust olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8925 T13756R01V12 >= T13758R01V12 Kokku naiste tabelis peab rünnet olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8926 T13756R01V13 >= T13758R01V13 Kokku naiste tabelis peab ebaselge tahtlusega juhte olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
32344 kui T13752R11V1>0 siis T13752R05V5>0 Kui on märgitud koduõendusteenuse osutaja hooldekodus tehtuid visiite, siis peab olema täidetud ka koduõendusteenuse koduvisiitide arv.
72585 T13753V2R20.1 + T13753V2R20.2 + T13753V2R20.3 + T13753V2R20.4 + T13753V2R20.5 + T13753V2R20.6 + T13753V2R20.7 + T13753V2R20.8 + T13753V2R20.9 + T13753V8R20.1 + T13753V8R20.2 + T13753V8R20.3 + T13753V8R20.4 + T13753V8R20.5 + T13753V8R20.6 + T13753V8R20.7 + T13753V8R20.8 + T13753V8R20.9 = T13755V1R01 Täiskasvanud meeste ja poiste esmaste vigastuste (koodid S00-T75) summa peab võrduma esmaste vigastuste välispõhjuste summaga
72596 T13754V2R20.1 + T13754V2R20.2 + T13754V2R20.3 + T13754V2R20.4 + T13754V2R20.5 + T13754V2R20.6 + T13754V2R20.7 + T13754V2R20.8 + T13754V2R20.9 + T13754V8R20.1 + T13754V8R20.2 + T13754V8R20.3 + T13754V8R20.4 + T13754V8R20.5 + T13754V8R20.6 + T13754V8R20.7 + T13754V8R20.8 + T13754V8R20.9 = T13756V1R01 Täiskasvanud naiste ja tüdrukute esmaste vigastuste (koodid S00-T75) summa peab võrduma esmaste vigastuste välispõhjuste summaga
72845 T13753V2R20.1 + T13753V2R20.2 + T13753V2R20.3 + T13753V2R20.4 + T13753V2R20.5 + T13753V2R20.6 + T13753V2R20.7 + T13753V2R20.8 + T13753V2R20.9 = T13757V1R01 Poiste esmaste vigastuste (koodid S00-T75) summa peab võrduma esmaste vigastuste välispõhjuste summaga
72846 T13754V2R20.1 + T13754V2R20.2 + T13754V2R20.3 + T13754V2R20.4 + T13754V2R20.5 + T13754V2R20.6 + T13754V2R20.7 + T13754V2R20.8 + T13754V2R20.9 = T13758V1R01 Tüdrukute esmaste vigastuste (koodid S00-T75) summa peab peab võrduma esmaste vigastuste välispõhjuste summaga