Vormid | Vorm: Päevaravi (2002) 

Vorm Päevaravi (2002)

Impordikood: 303
Alus:  
Sagedus: aasta
   

Tabeleid kokku: 12

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T831 1. Ravivoodite kasutamine 1 9 1
2 T832 2. Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuse järgi - Lapsed 21 10 3
3 T833 3. Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuse järgi - Täiskasvanud 20 18 3
4 T834 4. Haiglaravi kestus ja põhjus 105 9 31
5 T835 5. Abordid 7 1 3
6 T836 6. Raseda, sünnitaja ja sünnitanu surma põhjused 8 4 2
7 T837 7. Kirurgiline töö 102 4 30
8 T838 8. Vältimatu kirurgia 11 4 4
9 T839 9. Transfusiooniravi - Tabel 1. Transfusioonravi ja Transfusioonijärgsed reaktsioonid 16 3 7
10 T843 9.Transfusioonravi Tabel 2. Vere, verekomponentide ja verepreparaatide kasutamine 19 2 1
11 T841 10. Patoloogilis - anatoomilise osakonna töö - Tabel 1. Elupuhused morfoloogilised uuringud 2 3 1
12 T842 10. Patoloogilis - anatoomilise osakonna töö - Tabel 2. Lahangud 10 2 6