Vormid | Vorm: Verekeskus (kehtiv) | Tabel: 8. Erütrotsüüdid (doosides) 
Tabel: 8. Erütrotsüüdid (doosides)
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T14208
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea
nr.
Algjääk Aruandeaastal valmistatud Aruandeaasta jääk
kokku praak
A B 1 2 3 5
Erütrotsüüdid 01                
    sh aferees 02