Vormid | Vorm: Tervishoiuasutus (2012) | Tabel: 7. Raviosakondade (-kabinettide töö) Tabel 7.2 Kiiritusravi 
Tabel: 7. Raviosakondade (-kabinettide töö) Tabel 7.2 Kiiritusravi
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T11760
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Nimetus Rea
nr
Haigete arv
kõik ravi saanud ravi saanutest lapsed esmased esmastest lapsed ilma kasvajalise haiguseta
kokku neist ambulatoorsed kokku neist ambulatoorsed kokku neist ambulatoorsed kokku neist ambulatoorsed kokku neist ambulatoorsed
kokku sh päevaravis kokku sh päevaravis kokku sh päevaravis kokku sh päevaravis kokku sh päevaravis
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kiiritusravi liigid kokku 01                                                            
    väliskiiritusravi 02                                                            
        footonkiiritus 02.1                                                            
        elektronkiiritus 02.2                                                            
    Lähikiiritusravi (brahhüteraapia) 03                                                            
        õõnesisene 03.1                                                            
        koesisene 03.2