Vormid | Vorm: Tervishoiuasutus (2003–2004) | Tabel: 5. Vigastused, mürgistused ja muud välispõhjuste toime tagajärjed (RHK-10 kood S00...T75) -Tabel 5.3 Esmajuhtude välispõhjused, mehed 
Tabel: 5. Vigastused, mürgistused ja muud välispõhjuste toime tagajärjed (RHK-10 kood S00...T75) -Tabel 5.3 Esmajuhtude välispõhjused, mehed
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T3755
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Tegevus juhtumi toimumise ajal Tege-
vuse
kood
Re
nr
Sõiduki-
õnnetused
Muud
õnnetus-
juhtumid
Tahtlik
enese-
kahjustus
Rünne Muu ja
täpsusta-
mata
Kokku
V01-V99 W00-X59 X60-X84 X85-Y09 Y10-Y34
A B C 1 2 3 4 5 6
Kokku   01                        
Sportlik tegevus   02                        
Puhke ja vaba aja tegevus 1 03                        
Töötamine tasu eest 2 04                        
Muu töö ja tegevus 3 05                        
Tegevus, mis on seotud muude eluavaldustega 4 06                        
Muu täpsustatud tegevus 8 07                        
Muu täpsustamata tegevus 9 08                        
Alkoholijoobes juhtumi toimumise ajal   09