Vormid | Vorm: Tervishoid (2002) | Tabeli "IX. Tuberkuloos 2. Retsidiivid" tingimused 

Tabeli IX. Tuberkuloos 2. Retsidiivid tingimused

Nr Tingimus Erandid