Vormid | Vorm: Tervishoid (2002) | Tabel: X. Pahaloomulised kasvajad - a) Lapsed 
Tabel: X. Pahaloomulised kasvajad - a) Lapsed
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T409
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Paige RHK-10
kood
Rea nr Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud
kokku vanuserühmiti
0-4 5-9 10-14
A B C 1 2 3 4
Kõik paikmed C00- C97 01 M                
    02 N                
Huul, suuõõs, neel C00- C14 03 M                
    04 N                
Seedeelundid C15- C26 05 M                
    06 N                
Hingamis- ja rindkeresisesed elundid C30- C39 07 M                
    08 N                
Luud, liigesed, nahk, pehmed koed, rind C40- C50 09 M                
    10 N                
  rind C50 11 N                
Kuse- ja susuelundid C51- C68 12 M                
    13 N                
Muud C69- C80, C97 14 M                
    15 N                
Lümfoid- ja vereloomekude C81- C96 16 M                
    17 N