Vormid | Vorm: Laboratoorsed uuringud (2002) | Tabel: 4. Uriini uuringud 
Tabel: 4. Uriini uuringud
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T374
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Analüüsi nimetus Haigekassa
kood
Rea
nr
Sooritatud uuringud Mujalt ostetud uuringud
kokku neist oma tervishoiuasutuses
statsionaar-
setele haigetele
ambulatoor-
setele haigetele
A B C 1 2 3 4
URIINIANALÜÜSID KOKKU   01                
  üksikkomponent (pH, erikaal) (A, S) 6601 02                
  analüüs 8-10 parameetrilise testribaga (A, S) 6602 03                
  sademe mikroskoopia (A, S) 6603 04                
  sademe mikroskoopia (supravitaalvärvinguga) 6604 05                
  rakkude kamberloendus 6605 06                
  bilirubiin ja urobilinogeen monotestina (S) 6606 07                
  mikroalbuminuuria testribaga (S) 6607 08                
  Bence-Jonesi valk 6608 09                
  ainevahetushaiguste skriining-testid 6609 10                
  ksüloosi määramine 6610 11                
  muud uriinianalüüsid   12