Vormid | Vorm: Kiirabi (2003) | Tabeli "3. Erialabrigaadide töö" tingimused 

Tabeli 3. Erialabrigaadide töö tingimused

Nr Tingimus Erandid
556 v3 >= v4