Vormid | Vorm: Tervishoiuasutus (2003–2004) | Tabeli "1. Ambulatoorse arstiabi osutamise võimalused" tingimused 

Tabeli 1. Ambulatoorse arstiabi osutamise võimalused tingimused

Nr Tingimus Erandid