Vormid | Vorm: Tervishoid (2002) | Tabel: b) Erahambaravi 
Tabel: b) Erahambaravi
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T404
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Külastuste arv sh esimest kord aruandeaastal Saneeritute arv Profülaktiliste külastuste arv
kokku neist
lapsed
kokku neist
lapsed
kokku neist
lapsed
kokku neist
lapsed
1 2 3 4 5 6 7 8
LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T354R01v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T354R01v3) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T354R02v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T354R02v3) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T354R07v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T354R07v3) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T354R08v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T354R08v3)