Vormid | Vorm: Haigla (2003–2004) | Tabeli "3. Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuse järgi - Täiskasvanud" tingimused 

Tabeli 3. Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuse järgi - Täiskasvanud tingimused

Nr Tingimus Erandid
245 v17 = v1 + v3 + v5 + v7 + v9 + v11 + v13 + v15 R16
246 v18 = v2 + v4 + v6 + v8 + v10 + v12 + v14 + v16  
437 r01 = r02 + r03 + r04 + r05 + r06 + r07 + r08 + r09 + r10 + r11 + r12 + r13 + r14 + r15 + r16 + r18 + r19 + r20 + r21 V1;V3;V5;V7;V9;V11;V13;V15;V17