Vormid | Vorm: Tervishoid (2002) | Tabel: IX. Tuberkuloos 2. Retsidiivid 
Tabel: IX. Tuberkuloos 2. Retsidiivid
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T445
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Aktiivse tuberkuloosi vorm RHK-10
kood
Rea nr Haigusjuhud
kokku vanuserühmiti
0-4 5-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-79 80-84 85+
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kopsutuberkuloos A15. 1-3, 01 M                                                    
A15.5, A15.7, A16.4, A19 (kopsu) A16.0- 2, 02 N                                                    
Kopsuväline tuberkuloos*   03 M                                                    
    04 N                                                    
KOKKU A15- A19 05 M                                                    
    06 N                                                    
batsillaarne   07 M                                                    
    08 N                                                    
vanglates avastatud juhud   09 M                                                    
    10 N                                                    
15-17 -aastased noorukid   11 M                                                    
    12 N