Vormid | Vorm: Hambaarsti aruanne (2002) | Tabel: 1. Asutuse tüüp 
Tabel: 1. Asutuse tüüp
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T350
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea
nr
Kui on,
kirjuta 1
A B 1
1 Iseseisev asutus 01    
2 Teise asutuse allüksus 02